• Analýza hrozieb a zraniteľností v ICS sieti

  Odstránime slabiny v OT sieti

  • Pomocou špecializovanej pasívnej NSM sondy vykonáme analýzu hrozieb, zraniteľnosti a identifikujeme potencionálne riziká v riadiacich systémoch v rámci dohodnutého časového rámca.
   
  • Identifikujeme potencionálny vektor útoku zobrazený architektúrou podľa Purdue Model.
   
  • NSM sonda poskytne detailné informácie o aktívach v OT sieti a exploitovateľných zraniteľnostiach.
   
  • Vypracujeme záverečnú správu o kybernetickej hygiene a stave vašej OT siete s odporúčaniami ako odstrániť slabiny.

   

×
Privacy Policy
A data protection is enforced to oversee the effective and secure transmission, processing, storage, and eventual disposal of your personal data, and data related to your requested services. Accura will retain your personal data for mailing purposes until you request that it be removed, after which it will be securely disposed of. Accura will never sell your personally identifiable data and will only share your personally identifiable data with our partners when you provide agreement to do so.

When you consent to us using your information for the purposes of sending you information about Accura products or services, you are providing us with your consent to send you materials detailing our products and services that we consider will be of interest to you. We will only send materials we perceive relevant covering new vulnerabilities, industry articles, important news and business information.