• Analýza hrozieb a zraniteľností v ICS sieti

  Odstránime slabiny v OT sieti

  • Pomocou špecializovanej pasívnej NSM sondy vykonáme analýzu hrozieb, zraniteľnosti a identifikujeme potencionálne riziká v riadiacich systémoch v rámci dohodnutého časového rámca.
   
  • Identifikujeme potencionálny vektor útoku zobrazený architektúrou podľa Purdue Model.
   
  • NSM sonda poskytne detailné informácie o aktívach v OT sieti a exploitovateľných zraniteľnostiach.
   
  • Vypracujeme záverečnú správu o kybernetickej hygiene a stave vašej OT siete s odporúčaniami ako odstrániť slabiny.