• Industrial Incident Response

  Podpora pred a po kybernetickom incidente

  • Poskytneme onsite a offsite podporu pri odpovediach na kybernetické incidenty v ICS.
   
  • Za pomoci NSM sondy urobíme post-incident analýzu ICS siete a uistíme sa, či útočníci nezanechali po sebe backdoory, artefakty alebo skrytú C&C komunikáciu.
   
  • V spolupráci s externými forenznými partnermi a súdnymi znalcami pomôžeme vyšetriť a zdokumentovať kybernetický incident, tak aby bola dôkazová evidencia relevantná pre orgány činné v trestnom konaní a prípadne obstála pred súdom.
   
  • Poskytneme strategické odporúčania a quick wins, aby sa incident už neopakoval.

   

×
Privacy Policy
A data protection is enforced to oversee the effective and secure transmission, processing, storage, and eventual disposal of your personal data, and data related to your requested services. Accura will retain your personal data for mailing purposes until you request that it be removed, after which it will be securely disposed of. Accura will never sell your personally identifiable data and will only share your personally identifiable data with our partners when you provide agreement to do so.

When you consent to us using your information for the purposes of sending you information about Accura products or services, you are providing us with your consent to send you materials detailing our products and services that we consider will be of interest to you. We will only send materials we perceive relevant covering new vulnerabilities, industry articles, important news and business information.