• Industrial Incident Response

  Podpora pred a po kybernetickom incidente

  • Poskytneme onsite a offsite podporu pri odpovediach na kybernetické incidenty v ICS.
   
  • Za pomoci NSM sondy urobíme post-incident analýzu ICS siete a uistíme sa, či útočníci nezanechali po sebe backdoory, artefakty alebo skrytú C&C komunikáciu.
   
  • V spolupráci s externými forenznými partnermi a súdnymi znalcami pomôžeme vyšetriť a zdokumentovať kybernetický incident, tak aby bola dôkazová evidencia relevantná pre orgány činné v trestnom konaní a prípadne obstála pred súdom.
   
  • Poskytneme strategické odporúčania a quick wins, aby sa incident už neopakoval.