• OT Governance

  Vybudujeme základy OT kyberbezpečnosti

  • Máme dlhoročné skúsenosti s implementáciou programu kybernetickej bezpečnosti v priemyselných prostrediach
   
  • Vypracujeme rigorózny program kybernetickej bezpečnosti ICS podľa uznávaných bezpečnostných štandardov ako IEC 62443 alebo NIST 800-82.
   
  • Exekutíve odprezentujeme potrebu zavedenia governance OT prostredia v organizácii aj s potencionálnymi dopadmi na biznis, bezpečnosť ľudí a životné prostredie.
   
  • Vytvoríme bezpečnostné politiky, smernice, príručky šité na mieru.
   
  • Zavedieme kybernetickú kultúru do vašého shopflooru