• Posudky Architektúry ICS/DCS

  Identifikujeme riziká a hrozby v ICS/DCS

  • Posúdime váš existujúci stav kybernetickej bezpečnosti ICS/DCS architektúry vrátane možností detekcie a ochrany; mapované na štandardy IEC 62433 a NIST 800-82.
   
  • Disponujeme praktickými skúsenosťami s implementáciou kybernetických opatrení pre riadiace systémy od výrobcov ako Siemens, Yokogawa, ABB, Valmet, Honeywell, Rockwell a ďalšie. Technické odporúčania výrobcov sú dôležité a berieme ich do úvahy.
   
  • Vykonáme analýzu rizík a hrozieb v bezpečnostných zónach pre Safety Instrumented Systems (SIS) a Emergency Shutdown System (ESD).
   
  • Zameriame sa na analýzu sieťovej architektúry, technickej dokumentácie, previerku konfigurácií PCL, DCS, switchov, routerov, firewallom, SCADA serverov, operátorských a inžinierskych staníc. Vykonáme kontrolu relevantnej dokumentácie a rozhovory so zamestnancami s cieľom zlepšiť celkovú bezpečnosť vášho prostredia ICS/DCS.
   
  • Poskytneme taktické a strategické odporúčania na zdokonalenie bezpečnostného programu ICS vašej organizácie.