• Audity

  Preveríme súlad voči legislatíve

  • Vykonáme audit voči Zákonu o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 a vyhlášky 362, ktorú sme namapovali na industriálne kybernetické štandardy v priemysle ako IEC 62433 a NIST 800-82
   
  • Vykonáme pred-certifikačný audit pre získanie IEC 62443 certifikátu certifikovaným audítorom IEC 62443 Expert
   
  • Vypracujeme auditnú správu s implementovateľnými a realistickými opatreniami v ICS na posilnenie OT kybernetickej bezpečnosti.
   
  • Odporučíme taktické a strategické cieľe na zdokonalenie bezpečnostného programu ICS vašej organizácie.